Четвъртък, 27 Юни 2019 -
Фаза 1
Фаза 2
Фаза 3
Средна мощност фактор
Общият брой на киловат