Четвъртък, 13 Май 2021 -
Филтър
Изберете линията:
Механик:
Инвентарен номер:
Тип проблем:
От / До:
Списък на ремонтиране
Тотал време на ремонт за параджия
Машини с най много проблемни
Общо използвани части
For this period of time there wasn't not used any parts.
Тотал време на ремонт