Сряда, 14 Април 2021 -
Информация на контролера
Контролер 2981
Инвентарен номер2981
Снимка:
Основната линия:Strellson/Joop2
Линия:Strellson/Joop2
Дата:0000-00-00
Марка:
Тип:
Описание:
Машина номер:
Сериен номер:
Контролер начин:2
TK1:x
TK2:x
TK3:
TK4:
TK5:
TK6:
Номер на линия TK1:7
Номер на линия TK2:7
Номер на линия TK3:
Номер на линия TK4:
Номер на линия TK5:
Номер на линия TK6:
Организация:Gotse Delchev - Pirin-Tex
Хале:1
Етаж:2
Номер на група:3424
Име на група:
Операция:
Контрольор:
Контакти: